Mời báo giá gói thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh năm 2024 (lần 1)

Mời báo giá gói thầu mua vật tư, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh năm 2024 (lần 1)

 •   08/04/2024 02:47:00 AM
 •   Đã xem: 54
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua
vật tư, hóa chất phục vụ khám chữa bệnh năm 2024 (lần 1) với nội dung cụ thể như
sau:
Mời báo giá gói thầu mua công cụ, dụng cụ năm 2024

Mời báo giá gói thầu mua công cụ, dụng cụ năm 2024

 •   04/04/2024 11:31:00 PM
 •   Đã xem: 60
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá
gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua vật tư, trang thiết bị y tế năm
2024” .
Mời báo giá phụ kiện sửa chữa máy chụp Xquang kỹ thuật số mã hiệu (Model): EXS-68R

Mời báo giá phụ kiện sửa chữa máy chụp Xquang kỹ thuật số mã hiệu (Model): EXS-68R

 •   17/12/2023 08:11:00 PM
 •   Đã xem: 165
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng
giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm phụ kiện sửa chữa máy
chụp X-quang kỹ thuật số (mã hiệu (Model): EXS-68R. Hãng, nước sản xuất: Ecotron- Hàn
Quốc) cụ thể như sau:
Mời báo giá kiểm xạ phòng chụp X quang

Mời báo giá kiểm xạ phòng chụp X quang

 •   23/10/2023 02:44:00 AM
 •   Đã xem: 1157
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo cung cấp dịchvụ kiểm định trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại đơn vịvới nội dung cụ thể như sau:
Mời báo giá kiểm định trang thiết bị y tế

Mời báo giá kiểm định trang thiết bị y tế

 •   20/10/2023 12:03:00 PM
 •   Đã xem: 1041
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo cung cấp dịch
vụ kiểm định trang thiết bị y tế để phục vụ cho công tác khám chữa bệnh tại đơn vị
với nội dung cụ thể như sau:
Mời báo giá hóa chất điện giải tháng 10/2023

Mời báo giá hóa chất điện giải tháng 10/2023

 •   06/10/2023 11:43:00 AM
 •   Đã xem: 976
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua
hóa chất điện giải với nội dung cụ thể như sau:
Mời báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT

Mời báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT, thẩm định KQLCNT

 •   05/10/2023 11:36:00 PM
 •   Đã xem: 886
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu thuê tư vấn thẩm định EHSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua bổ sung vật tư, hóa
chất năm 2023 (lần 3) của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang.
Một số thông tin gói thầu: Mua bổ sung vật tư, hóa chất năm 2023 (lần 3)
của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang
Mời báo giá máy phân tích nước tiểu

Mời báo giá máy phân tích nước tiểu

 •   21/09/2023 03:40:00 AM
 •   Đã xem: 847
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua
máy phân tích nước tiểu với nội dung cụ thể như sau:
Mời báo giá: Bảo trì bảo dưỡng hệ thống khí y tế; báo giá kiểm định hệ thống khí y tế; báo giá sửa chữa máy xét nghiệm sinh hoá BA400

Mời báo giá: Bảo trì bảo dưỡng hệ thống khí y tế; báo giá kiểm định hệ thống khí y tế; báo giá sửa chữa máy xét nghiệm sinh hoá BA400

 •   11/09/2023 04:38:00 AM
 •   Đã xem: 624
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu cụ thể như sau
Mời báo giá máy xét nghiệm sinh hoá tự động

Mời báo giá máy xét nghiệm sinh hoá tự động

 •   07/09/2023 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 664
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá
gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua máy xét nghiệm sinh hóa tự
động năm 2023” thuộc dự toán mua sắm được giao tại Quyết định số 1955/QĐ-SYT ngày
08/8/2023 về việc “Giao dự toán kinh phí mua sắm tài sản, trang thiết bị y tế; sửa chữa, bảo
dưỡng cơ sở vật chất năm 2023; kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nghề theo Nghị định
số 05/2023/NĐ-CP của Chính phủ” với nội dung cụ thể như sau
Mời báo giá thẩm định giá

Mời báo giá thẩm định giá

 •   31/08/2023 05:15:00 AM
 •   Đã xem: 699
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu
thẩm định giá vật tư, hóa chất cần mua sắm với nội dung cụ thể như sau:
Mời báo giá vật tư, hóa chất tháng 8/2023

Mời báo giá vật tư, hóa chất tháng 8/2023

 •   09/08/2023 03:52:00 AM
 •   Đã xem: 753
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua
sắm vật tư, hóa chất bổ sung năm 2023 (lần 3) với nội dung cụ thể như sau:
Mời báo giá vật tư tháng 8/2023

Mời báo giá vật tư tháng 8/2023

 •   09/08/2023 03:50:00 AM
 •   Đã xem: 860
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua
sắm vật tư bổ sung năm 2023 (lần 2) với nội dung cụ thể như sau:
Mời báo giá bảo trì bảo dưỡng, kiểm định, sửa chữa trang thiết bị y tế

Mời báo giá bảo trì bảo dưỡng, kiểm định, sửa chữa trang thiết bị y tế

 •   27/07/2023 04:20:00 AM
 •   Đã xem: 733
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu
cung cấp dịch vụ bảo trì bảo dưỡng, kiểm định trang thiết bị y tế với nội dung cụ
thể như sau:
Mời báo giá vật tư hóa chất tháng 7/2023

Mời báo giá vật tư hóa chất tháng 7/2023

 •   16/07/2023 09:06:00 PM
 •   Đã xem: 1150
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua
sắm vật tư, hóa chất bổ sung năm 2023 (lần 1) với nội dung cụ thể như sau
Mời báo giá vật tư, hóa chất tháng 6 (lần 3)

Mời báo giá vật tư, hóa chất tháng 6 (lần 3)

 •   22/06/2023 05:25:00 AM
 •   Đã xem: 651
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang đang có nhu cầu mua một số vật tư y tế
phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện.
Kính mời các công ty/ đơn vị quan tâm và có khả năng đáp ứng vui lòng báo
giá theo mẫu dưới đây để đơn vị có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.
mời báo giá vật tư hóa chất điện giải tháng 06/2023

mời báo giá vật tư hóa chất điện giải tháng 06/2023

 •   21/06/2023 04:06:00 AM
 •   Đã xem: 697
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang đang có nhu cầu mua một số hóa chất, vật
tư phục vụ công tác xét nghiệm tại bệnh viện.
Kính mời các công ty/ đơn vị quan tâm và có khả năng cung ứng vui lòng
báo giá theo mẫu dưới đây để đơn vị có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.
Mời báo giá vật tư hóa chất tháng 06/2023

Mời báo giá vật tư hóa chất tháng 06/2023

 •   09/06/2023 05:40:00 AM
 •   Đã xem: 407
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang đang có nhu cầu mua một số hóa chất, vật
tư phục vụ công tác xét nghiệm tại bệnh viện.
Kính mời các công ty/ đơn vị quan tâm và có khả năng cung ứng vui lòng
báo giá theo mẫu dưới đây để đơn vị có căn cứ xây dựng giá dự toán của gói thầu.
mời báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT

mời báo giá dịch vụ tư vấn thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLCNT

 •   08/06/2023 09:31:00 PM
 •   Đã xem: 632
 •   Phản hồi: 0
Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang có nhu cầu thuê tư vấn thẩm định EHSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua thuốc generic năm
2023 của Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang.

Các tin khác

THỐNG KÊ
 • Đang truy cập33
 • Máy chủ tìm kiếm11
 • Khách viếng thăm22
 • Hôm nay10,567
 • Tháng hiện tại160,094
 • Tổng lượt truy cập3,664,311
Liên kết Website
Bộ Y tế
Cục quản lý Dược
VIện kiểm nghiệm
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây